เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (แผนกบัญชี)

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งนี้ คือการประสานงานที่สำคัญระหว่างประเทศไทย ศูนย์กลางของภูมิภาคและฝ่ายการเงินของมาเลเซีย รวมถึงบริษัทบัญชี outsource ของประเทศไทย พร้อมทั้งบำรุงรักษาทรัพยากรสำนักงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ช่วยจัดการงานเอกสารบัญชี ภาษี และกฎหมายแก่บริษัท SALESWORKS LIMITED และบริษัทในเครือ
 • จัดเตรียม ตรวจทาน และแปลเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระเงินแก่ผู้ขาย พนักงาน และบริษัทโฆษณา
 • ช่วยจัดการงานการคำนวณรายสัปดาห์ และจัดเตรียมหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ รวมถึงนำส่ง
 • ติดต่อประสานงานสำนักงานบัญชีจากภายนอกองค์กร โดยมีการทำบัญชีรายวัน ภาษีรายเดือน การเตรียมเอกสาร VAT และการดำเนินงานด้านกฎหมายต่าง ๆ
 • ช่วยจัดการงานเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยจัดการงานทั่วไปและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส

 

คุณสมบัติ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel ได้ดี
 • มีระเบียบและความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานงานหลายอย่างพร้อมกันได้
 • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

พนักงานออกแบบกราฟฟิศดีไซน์และตัดต่อวิดีโอ

 We are seeking a new Graphic Designer to join our team. You will be designing a wide variety of things across digital and offline media. To be successful in this position, you’ll be a self-starter, capable of delivering brilliant creative ideas, and show amazing attention to detail.

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • สร้างสรรค์ออกแบบสื่อกราฟฟิคออนไลน์และสื่อกราฟฟิคทั่วไปเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด การเปิดตัวร้านค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ร่วมเสนอแนะไอเดียและออกแบบอาร์ตเวิร์กตามบรีฟงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ คัดเลือกและตกแต่งภาพถ่าย
 • สร้างสรรค์ออกแบบอาร์ตเวิร์ก เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถนำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทยเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโฆษณาและการสร้างสรรค์ออกแบบกราฟฟิค อย่างน้อย 1 ปี
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Mac OS, Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe InDesign และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อโฆษณา
 • มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ