เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและดูแลพื้นที่อีเว้นท์

จัดหาพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ หรือขายสินค้าให้กับทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายส่วนแบ่งการตลาดทั่วประเทศไทย

Key Accountabilities

สำรวจและติดต่อกับห้างสรรพพสินค้า อเวนิว ซูปเปอร์มาเก็ต ออฟฟิศสำนักงาน สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อจัดตั้งบูทอีเว้นท์สำหรับทีมขายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

 

Key Tasks
 • ติดต่อโดยตรงกับห้างสรรพพสินค้า อเวนิว ซูปเปอร์มาเก็ต ออฟฟิศสำนักงาน สถานที่ราชการ รวมทั้งจองอีเว้นท์เพื่อให้ทีมขายของทางบริษัทไปออกบูทประชาสัมพันธ์ หรือจัดจำหน่ายสินค้า
 • วางแผน ร่วมกับผู้จัดการแผนกขาย เรื่องงบประมาณ และการจัดสรรอีเว้นท์ของแต่ละเคมเปญทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน รวมถึงการหมุนเวียนอีเว้นท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกับแผนกพัฒนาธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และหาวิธีการพัฒนาการทำงานในแต่ละสถานที่ เพื่อเพิ่มผลงาน และยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ควบคุมและดูแลพฤติกรรมการทำงานของพนักงานขาย เพื่อให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการทำงานของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ เช่น แจ้งและอธิบายต่อผู้จัดการพื้นที่หรือผู้จัดการทีมขายในกรณีได้รับคอมแพลนจาก ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ของห้างต่างๆ รวมถึงการเทรนนิ่งพนักงานขาย
 • สำรวจและวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งของบูท รวมถึงการเลือกสรรห้างต่างๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเคมเปญนั้นๆ

 

Working Pattern

ผู้สมัคร ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคิตที่ดี มีความรักในการออกไปพปปะผู้คน เพื่อจะติดต่อกับห้างหรือสถานที่ใหม่ๆเพื่อขยายพื้นที่ ในการทำงานให้กับทีมขาย รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม เพื่อจะทำให้ทีมขายสามารถได้อีเว้นท์ในห้างฯ หรือสถานที่ใหม่ๆ หรือจุดตั้งที่ทางทีมขายต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสและส่งเสริมการทำงานของทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ต้องรักความท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นในการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถทำงานคนเดียวและสามารรถทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี ชอบทำงานนอกสถานที่

 

Qualifications/Skills/Requirements
 • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา แต่ถ้ามีประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานคนเดียวและเป็นทีมได้ มีทัศนคติดีเยี่ยม มีความกระตือรือร้น สามารถเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและของบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวก เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • มีความยืดหยุ่นสำหรับสโคปงานและชั่วโมงการทำงาน และสามารถเรียนรู้งานเร็ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • สามารถใช้งานอีเมล์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมทั้งใบขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน